Kancelaria notarialna w Kłodzku

Notariusz - Urszula Makarska

 

Notariusz Urszula Makarska jako osoba zaufania publicznego prowadzi kancelarię notarialną w mieście Kłodzko. Czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Odczytuje stronom teksty umów - aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii - w domu, szpitalu, firmie klienta. Musi to być jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami lub musi wymagać tego charakter czynności.

Poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z Kancelarią można uzyskać informacje o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego - umowy (darowizny, sprzedaży), ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów oraz zawarcia aktu notarialnego.


"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem
i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."Kancelaria notarialna
istnieje już od stycznia 1992 roku. Wykształcenie
i doświadczenie pracowników Kancelarii dają gwarancję pełnego profesjonalizmu i bezpieczeństwa wykonywanych czynności notarialnych.

Kancelaria notarialna zatrudnia cztery asystentki, więc nie ma kolejek
do informacji ani do dokonania czynności. Jest za to czas na wnikliwą analizę załatwianych przez Państwa spraw, aktów i udzielenie wyczerpujących informacji.

Kancelaria mieści się na I piętrze budynku i posiada 8 dużych pokoi. Położenie Kancelarii notarialnej i doskonały dojazd zapewniają bliskość do kluczowych arterii miasta. Dbając o najwyższą jakość oraz komfort naszych klientów podczas wykonywanych czynności notarialnych, zapewniamy również
miejsca parkingowe usytuowane bezpośrednio przed Kancelarią.


Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej,
ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta
nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności
notarialnych w rozumieniu art.
80 § 3. ustawy Prawo o notariacie.


© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl